Alumni


Matriculation year Student name Graduation year Destination  
2003 Ping-bo Zhou 2006 (M.S.) Beijing 
2002 Zai-yu Zheng 2007 (M.S.) Fuzhou 
2000 Jiang-teng Lv 2007 USA Cold Spring Harbor Laboratory
2000 Li-hua Wang 2007 USA 
2000 Shi-rong Wang 2007 USA San Diego Scripps Institute
2002 Wei Yao 2007 Shandong Shandong University
2002 Hong-ping Huang 2007 Anhui 
2001 Yun-Qing Wen 2007 Shanghai ION
2003 Cheng-zhong Wang 2007 USA Stanford University
2003 Qian Chen 2007 USA Duke Univeristy
2004 Chen-bing Guan 2007 Shanghai GSK 
2003 Zhi-ming Shen 2008 USA University of SouthCarolina
2003 Wei Guo 2008 Beijing Tsinghua University
2004 Yang Zhou 2008 Shanghai ION
2003 Zhi-jun Zhang 2008 Shanghai Shanghai Jiaotong University
2003 Gang Chen (male) 2008 Nantong Nantong University
2005 Xian Zhang 2008 Beijing NIBS
2004 Lei Qian 2008 Shanghai GSK 
2003 Yue-qing Peng 2008 USA 
2003 Hui Jiang 2008 USA 
2002 Gang Chen (female) 2008 USA University of California, San Francisco (UCSF)
2004 Xiao-dong chen 2008 USA 
2004 Ke Zhang 2008 Shanghai ION
2004 Jian Zhou 2008 Beijing Beijing Institute of Technology
2002 Bin Shen 2008 USA Salk Institute
2004 Han-song Hu 2008 (M.S.) Shanghai GSK 
2003 Yu Ding 2008 (M.S.) Shanghai GSK 
2004 Zhi-yuan Dong 2008 (M.S.) Shanghai 
2003 Wang Xi 2008 Hangzhou Zhejiang University
2004 Xiu-juan Yang 2008 Shanghai GSK 
2004 Jin-xia Dai 2008 USA 
2005 Chun-lei Wang 2008 USA 
2003 Hui-kun Wang 2008 Shanghai Shanghai Institute of Materia Medica
2002 Ai-hong Song 2008 USA University of Califonia, Berkeley
2005 Fei Chen 2008 USA 
2003 Jing Zhen 2008 Shanghai 
2003 Min Chen 2008 pending 
2004 Kai Cui 2008 Fujian 
2002 Yun-ai Jiang 2008 Shanghai 
2005 Jia Wang 2009 Shanghai ION
2004 Xiu-ping Zhou 2009 Xuzhou 
2003 Tong Liu 2009 USA 
2004 Jie-min Jia 2009 USA NIH
2004 Hai-min Li 2009 USA 
2002 Nan-jie Ruan 2009 (M.S.) pending 
2003 Chun Xu 2009 Switzerland Friedrich Miescher Institute
2005 Chao Guo 2009 USA 
2003 Li-qin Gong 2009 Shanghai ION
2003 Sheng-lian Yang 2009 USA 
2003 Hai-lan Yao 2009 Shanghai ION
2001 Ying Dou 2009 Shanghai ION
2004 Xiao-ping Tong 2009 USA 
2002 Shuai Li 2009 Shanghai ION
2005 Jian Sima 2009 Shanghai GSK
2004 Man-xia Zhao 2009 (M.S.) Shanghai GSK
2004 Hai-tian Zhang 2009 (M.S.) Shanghai 
2006 Xu-jun Liang 2009 (M.S.) Shanghai Institute of Nutritional Sciences
2005 Yang Liu 2009 (M.S.) Chongqing Third Military Medical University
2001 Ning Li 2009 Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology
2003 Xin-jian Li 2009 Hongkong The Hongkong Polytechnic University
2001 Xin-hua Liang 2009 Beijing NIBS
2004 Li-xia Gao 2009 Hongkong The Hongkong Polytechnic University
2004 Wan-lu Du 2009 USA 
2003 Shu-xi Liu 2009 USA 
2004 Shu-guang Kuai 2009 UK University of Birmingham
2004 Jun-yun Zhang 2009 Beijing Beijing Normal University
2002 Chun-tao Zhao 2010 USA University of Oklahoma
2005 Zhong-chao Tan 2010 Shanghai ION
2004 Xiao-ling Hu 2010 Shanghai ION
2002 Jiang Hao 2010 Shanghai 
2002 Chang-quan Ye 2010 USA 
2004 Yi-lin Tai 2010 USA 
2004 Lei Zhang 2010 Shanghai Tongji University
2004 Xiao-liang Zhao 2010 pending 
2003 Min Xu 2010 USA University of Califonia, Berkeley
2004 Si-yu Zhang 2010 USA University of Califonia, Berkeley
2006 Jun-tao Li 2010 (M.S.) pending 
2004 Wei Zhang 2010 USA University of Califonia, San Francisco
2004 Zi-jing Chen 2010 USA 
2005 Shan He 2010 USA NIH
2007 Yun Peng 2010 pending 
2003 Rong-wei Zhang 2010 Shanghai ION
2005 Peng-chun Yu 2010 Shanghai ION
2002 Bin Chen 2010 pending 
2004 Feng Yu 2010 Shanghai 
2002 Fang-xiong Zhang 2010 pending 
2002 Shao-qiu He 2010 pending