Core Facilities

 

 

FAN YIMIN

 

 

 

OPTICAL IMAGING CORE FACILITY      

HU QIAN

 

ELECTRON MICROSCOPY CORE FACILITY

KONG YU

 

MOLECULAR and CELLULAR BIOLOGY CORE FACILITY

ZHANG MIN

 

 

PLURIPOTENT STEM CELL CORE FACILITY

CHEN YUEJUN

BRAIN IMAGING CENTER

LIANG ZHIFENG

 

GENE REPROGRAMMING CORE FACILITY

GENG GUANNAN

 

   

BRAIN IMAGING CENTER

WANG LIPING